BISERICA ROMANO-CATOLICĂ DIN OROSHAZA

Localizare: Orosháza, Széchenyi tér, Ungaria

La 11 iunie 1921 se pun bazele actualei Biserici Romano-Catolice din Oroshaza având hramul „Inima lui Iisus”. Construcția bisericii este puternic sprijinită de episcopul de atunci al Oradiei, baronul Szechenyi Miklos, care își donează o semnificativă parte din avere pentru finanțarea lucrărilor de edificare.

Lucrările avansează rapid, astfel încât în 1922 sunt așezate globul bisericii și crucea de pe turnul bisericii. Crucea de fier, o atracție a clădirii, cântărește 200 kg și se înalță la 43.1 m de la sol. La 19 noiembrie 1922 are loc sfințirea bisericii.

Clădirea, construită în stil neoromanic, respectă planurile arhitecturale elaborate de arhitecții Siegel Albin şi Szőts Imre. Biserica se întinde pe o lungime de 36 m, și are o capacitate de 1500 de locuri.

În turnul bisericii se află 3 clopote de dimensiuni și greutăți diferite: cel mare de 518 kg, cel mijlociu de 306 kg, iar cel mic de 147 kg.

Odionioară, pe altarul principal se afla pictura realizată de baronul Szechenyi Jeno înfățișând inima lui Iisus, în strânsă legătură cu denumirea bisericii. Ulterior, tabloul a fost înlocuit de sculptura actuală, având aceeași tematică. Donație a Consiliului Canonicilor din Oradea, altarul principal al bisericii conține relicvele Sfântului Adalbert şi pe cele ale Sfântului Toma. Pe cele două postamente ale absidei altarului principal stau statuia Sfântului Iosif şi cea a Alecoque Sfânta Margareta.

În nava transversală stângă se află altarul Sfintei Rita, iar în partea dreaptă, într-un altar secundar, se află sculptura din lemn tirolez a Fecioarei Maria.

Interiorul bisericii adăpostește statuile Sfântului Anton, Sfintei Terezia și Regelui Sfântul Ladislau. În stânga intrării principale se află grota din Lourdes cu statuia Fecioarei Maria și cea a Sfintei Bernadette.

Partea dreaptă a navei transversale adăpostește cavoul cu trupul neînsuflețit al episcopului baron Szechenyi Miklos, a cărui dorință a fost de a fi înmormântat în spațiul bisericii. Cavoul este închis cu o placă din marmură neagră, deasupra căreia stă crucea realizată de sculptorul Horvath Adorján, peste care se află corpusul alb strălucitor cu Sfânta Inimă. Pe partea laterală a cavoului stă altarul secundar al Sfântului Nicolae.

Orga bisericii datează din 1944, fiind proiectată și construită de fabrica de orgi Rieger Otto din Budapesta. Este o orgă la două mâini, prevăzută cu 24 de registre și 1502 tuburi. În februarie 2015, orga veche de 70 de ani a fost renovată prin intermediul proiectului de cooperare transfrontalieră Punți Crișene, condus de Primăria Municipiului Oradea (România).

De-a lungului timpului, edificiul cunoaște mai multe perioade de restaurare și refacere. În 1972, la aniversarea a 50 de ani de existență, exteriorul bisericii este renovat total. Începând cu 1993 și până în 1997 sunt derulate o serie de lucrări de fortificare a stâlpilor, de așezare a fundației, dar și lucrări artistice. Statuia sculptată a Sfântului Ladislau, situată în exteriorul aripei noi de clădire, pe partea dinspre strada Elod, este finalizată în 1995 de către artizanul popular Kukla Imre. În 1996, rozeta deteriorată a bisericii este înlocuită de opera artizanului-designer de sticlă Kovacs Keve. Ferestrele din sticlă colorată, situate în partea dreaptă și stângă a altarului principal, sunt terminate în 1997.

Ferestrele decorative ale sanctuarului bisericii sunt tot opera artizanului Kovacs Keve, ilustrând patru scene biblice: Învierea lui Iisus, Înălțarea la cer, Pogorârea Sfântului Duh și Glorificarea Sfintei Fecioare Maria. Ferestrele colorate, plumbuite, cu ecran imprimat, au inscripționată copia mărită a rugăciunii scrise în mănăstirea de maici ce funcționa odinioară pe insula Margit.

Plăci comemorative ale protopopului Kallo Ferenc și constructorului Molnar Janos sunt vizibile pe fațada intrării principale.

În 2008, are loc renovarea totală a acoperișului, iar în 2009, izolarea pereților bisericii, modernizarea ceasului din turn și a controlului vocal, instalarea sistemului de alarmă, renovarea gardului, modernizarea rețelei electrice a clădirii.

Lucrări de renovare interioară a bisericii se derulează în perioada 2010 – 2015 și constă în următoarele: amenajarea altarului din gresie și a pupitrului primite de la enoria din Gyula, montarea candelabrelor primite de la capela Seminarului Sfântul Gellert din Szeged, plasarea tablourilor din marmură conținând numele preoților din Oroshaza și a credincioșilor donatori, lucrări de pardoseală, instalarea flăcării veșnice de la biserica din Szentetornya. Pe lângă vopsirea interioară a bisericii s-au renovat altarul principal, altarul Maria, Sfânta Rita, Sfântul Nicolae și s-a repictat grota din Lourdes.

Biserica dispune de un magazin de obiecte de cult, iar din 2002, și de un cimitir cu firide pentru urne. În grădina bisericii se află, încă din 1938, sculptura Pietà, ridicată de enoriașii parohiei cu ocazia anului Sfântului Ștefan și a Congresului Mondial Euharistic.

Atracții ale Bisericii:

 • Crucea de fier de 200 kg și 43.1 m
 • Cele 3 clopote din turn având greutatea de 518 kg, 306 kg, respectiv 147 kg
 • Sculptura de pe altarul principal înfățișând inima lui Iisus
 • Relicvele Sfântului Adalbert şi cele ale Sfântului Toma din altarul principal,
 • Cavoul cu trupul neînsuflețit al episcopului baron Szechenyi Miklos
 • Orga la două mâini realizată în 1944
 • Grota din Lourdes
 • Magazinul de obiecte de cult
 • Cimitirul cu firide pentru urne
 • Sculptura Pietà realizată în 1938 și amplasată în curtea Bisericii

Alte puncte de interes turistic din apropiere:

 • Biserica Evanghelică (Orosháza, Győri V tér)
 • Primăria Orosháza (Orosháza, Szabadság tér 4-6)
 • Muzeul Regional Szántó Kovács János (Orosháza, Dózsa György utca 5

Lasă un răspuns