Factori de risc

Impuls fals de a urina

Manual de Urologie Nefrologie Chirurgicala

Daniel Porav-Hodade Patologia urogenitalã este întâlnitã la toate vârstele, iar cunoaºterea simptomelor ºi semnelor este obligatorie atât urologului precum ºi medicului de medicinã generalã. Examinarea corectã ºi completã cuprinde atât date anamnestice ºi ale examenului obiectiv.

prostatita nu poate urina durere pelvină în prostatita cronică

ANAMNEZA Anamneza aparatului urogenital nu poate fi efectuatã fãrã o evaluare clinicã completã a tuturor aparatelor ºi sistemelor, iar rezultatele trebuiesc interpretate ºi corelate astfel încât toate comorbiditãþile pe care acest pacient le prezintã sã fie evaluate ºi tratate corespunzãtor. Anamneza pacientului trebuie sã se desfãºoare prin formularea concisã ºi clarã, pe înþelesul bolnavului a întrebãrilor, astfel încât acesta sã-ºi poatã expune liber motivele pentru care s-a adresat urologului.

  1. Trauma Dorințe false în cea mai mare parte.
  2. Se vor nota: tensiunea arterial, pulsul, temperatura corpului.
  3. În aceste patologii, cavitatea se formează datorită scurgerii insuficiente a urinei sau a strângerii vezicii urinare de către un alt organ.
  4. Ghid Pentru Stagiu Clinic de Urologie | PDF
  5. Tratament fals al cistitei
  6. Banane și prostatita

Motivele prezenþei la medicul urolog vor fi impuls fals de a urina fãrã a se intra în detaliu cu privire la gravitatea, intensitatea acestora, etc, care vor face obiectul istoricului bolii. În cadrul antecedentelor heredocolaterale trebuiesc urmãrite agregãrile familiale ale unor patologii de tip malformativ, litiazic sau tumoral care pot explica predispoziþia familialã, cu sau fãrã transmitere geneticã, a acestor patologii. Interogarea pacientului cu privire la bolile copilãriei pot explica prezenþa afecþiunilor de tipul nefropatiilor scarlatina sau a sterilitãþii parotidita prostatita bacteriana cauze. Sarcinile multiple ºi dificile precum ºi intervenþiile în sfera ginecologicã se pot solda cu incontinenþã de stres dar ºi cu fistule vezico vaginale sau lezãri ale ureterului.

În condiþiile în care un pacient care în antecedente a prezentat tuberculozã pulmonarã se prezintã pentru epididimite trenante, hematurii, urini tulburi dar cu cu uroculturã sterilã, investigaþiile trebuie sã fie canalizate pentru dagnosticarea ºi apoi tratamentul unei tuberculoze urogenitale.

Infecþiile gonococice, mai ales la tineri, prezenþa unor cateterisme uretro- vezicale sau a unor intervenþii endoscopice transuretrale pot explica prezenþa unor stricturi uretrale, prostatite, orhiepididimite. Este cunoscut potenþialul recidivant al litiazei renale mai ales în cazul unor calculi de acid uric, de aceea prezenþa unor colici renale trebuie interpretatã în cadrul bolii litiazice pe care pacientul a mai prezentat-o.

Nu impuls fals de a urina vor neglija nici afecþiunile cardiovasculare HTAboli metabolice diabet, gutãboli ale sistemului nervos encefalite, mielite, tabes, etc 2.

De asemanea se va decela prezenþa unor modificãri ale sistemului respirator, cardiovascular sau a aparatului digestiv, etc. Examenul aparatului urogenital începe cu observarea bolnavului în timpul micþiunii ºi a aspectului urinii la emisie. Putem întâlni creºterea numãrului de micþiuni polakiuriecare poate fi diurnã sau nocturnã.

prostatita și efectul asupra fătului cum să faci masaj de prostată pentru prostatita cronică

De impuls fals de a urina poate fi însoþitã de dificultãþi la urinare, cu un jet urinar slab proiectat, subþire, întrerupt sau bifid. Urina poate fi limpede sau tulbure, de culoare roºie, cu cheaguri sau net sanghinolentã, coagulându-se în borcan. În explorarea clinicã a aparatului urogenital se folosesc aceleaºi metode clasice: inspecþie, palpare, percuþie ºi auscultaþie Examinarea rinichilor ºi ureterelor a.

Inspecþia regiunii lombare, în absenþa patologiei renale ºi perirenale, nu aduce nicio informaþie, dar în funcþie de patologie, se pot evidenþia la inspecþie prezenþa unui edem lombosacrat însoþit de hiperemie cu zona lombosacratã infiltratã, godeu la impuls fals de a urina sau chiar lenjeria poate amprenta aceastã regiune lãsînd impresiuni cutanate abcesele perinefritice.

Circulaþia colateralã abdominalã poate fi observatã în tumorile maligne renale avansate; soluþii de continuitate, plãgi, hematoame, cicatrici apãrute impuls fals de a urina traumatisme; prezenþa unor tuburi de dren, nefrostomie sau alte forme de derivaþie urinarã la pacienþi ce au suferit intervenþii chirurgicale pentru diferite afecþiuni retroperitoneale. Palparea regiunii lombare este principala metodã de exploatare.

În mod normal palparea rinichilor se face cu dificultate, deoarece rinichii sunt situaþi profund, retroperitoneal sub diafragm, palparea lor devenind posibilã în momentul în care îºi pãrãrãseºte sediul, devin mobili sau îºi mãresc volumul.

De asemenea prin palpare se poate decela, lomba plinã hematom, supuraþie, tumori retroperitonealeeventuale crepitaþii locale. Existã mai multe metode de palpare renalã: Metoda Guyon.

simptome de prostatită stagnată prostenal control pareri

Pacientul este în decubit dorsal, iar examinatorul se aflã de partea pe care dorim sã o examinãm fig1. Pacientul trebuie aºezat pe o suprafaþã tare ºi planã, cu genunchii flexaþi, iar examinatorul aºeazã in cazul examinãrii lombei drepte mâna dreaptã paralel cu linia medianã pânã la rebordul costal, iar mâna stângã în unghiul costomuscular indexul paralel cu ultimã coastã impuls fals de a urina mediusul ajunge în unghiul costomuscular.

Se pune bolnavul sã respire profund- rinichiul fiind mobil cu miºcãrile respiratorii. Ridicând peretele lombar, rinichiul va fi proiectat anterior ºi poate fi astfel palpat prin apropierea celor douã mâini sau prin balotare. Prin palpare se apreciazã apãrarea muscularã, mãrimea, suprafaþa ºi consistenþa tumorii.

The Most PAINFUL Thing a Human Can Experience?? - Kidney Stones

Fig 1. Metoda Guyon de palpare a rinichiului. Se pot efectua ºi douã manevre semiologice care atunci când sunt pozitive atestã originea extraperitonealã a formaþiunii tumorale -contactul lombar se executã imprimând un impuls ventru-dorsal peretelui abdominal tumorii care se transmite mâinii posterioare, perceptându-se astfel impulsul.

Ambele metode nu sunt patognomonice impunînd diagnosticul diferenþial la dreapta ce fel de sport ajută cu prostatita hidropsul vezicular, lob hepatic supranumerar, etc, iar la stânga cu tumorile colonului, cozii pancreasului, marii curburi gastrice. Metoda Israel. Pacientul este aºezat în decubit lateral de partea opusã rinichiului de examinat, cu membrul inferior de partea bolnavã în flexie.

You’re Temporarily Blocked

Examinatorul plasat de partea examinatã având mâna dreaptã de exemplu pentru rinichiul drept cu policele aflat în regiunea latero-postero-lombarã, iar celelalte degete sub rebold. Metoda Glenard. Se executã monomanual cu pacientul în decubit dor- sal, cu genunchii flexaþi, cu examinatorul aflat pe partea examinatã, având mâna opusã plasatã cu policele sub rebord, iar celelalte degete în regiunea lombarã.

Se pune bolnavul sã respire profund, rinichiul fiind palpat între police ºi ultimele patru degete. Excepþional se poate palpa la femei prin tuºeu vaginal, iar suferinþa sa se poate depista indirect prin decelarea punctelor dureroase. Acest punct corespunde bazinetului ºi joncþiunii pieloureterale.

daca temperatura este cu prostatita alimente picante și prostatita

Acest punct este dureros în afecþiuni ale ureterului lombar ºi iliac. Percuþia rinichilor aduce elemente de orientare în delimitarea rinichiului mare cu consistenþã scãzutã chist, hidronefrozãcare nu se simte la palpare ºi are valoare în traumatismele renale pentru urmãrirea evoluþiei hematomului renal, când palparea nu se poate efectua din cauza durerii ºi contracturii musculare.

O manevrã specificã examenului clinic al aparatului urinal este reprezentaã de manevra Giordano prin lovirea cu marginea cubitalã a mâinii la nivelul masei musculare sacrolombare în zona unghiului costovertebral. Dacã rinichiul este normal, unda de hiperpresiune creatã rãmâne fãrã rãspuns: Giordano absent.

Dacã rinichiul este destins, provoacã o durere de intensitate variabilã: Giordano prezent Ea este este contraindicatã în colica renalã. Auscultaþia se foloseºte rar, ea poate pune în evidenþã un suflu sistolic paraombilical în caz de stenozã de arterã renalã. Examenul vezicii urinare Vezica urinarã se proiecteazã în regiunea hipogastricã ºi nu poate prostatita bacteriana forum investigatã prin metodele clasice inspecþie, palpare ºi auscultaþie dacã este normalã ºi goalã.

La o cantitate mai mare de ml de urinã vezica devine vizibilã la inspecþie, la pacienþi slabi, ca o masã tumoralã situatã deasupra sinfizei pubiene, în speþã globul vezical. Inspecþia poate evidenþia la acest nivel prezenþa unor fistule, cicatrici sau a unui glob vezical. Palparea se efectueazã în decubit dorsal cu coapsele moderat flectate pe bazin, iar mâna examinatorului percepe cu marginea cubitalã limita superioarã a globului vezical, ce ajunge uneori la nivelul ombilicului sau chiar îl depãºeºte atât în retenþia acutã, cât ºi în cea cronicã.

La bolnavi obezi distensia vezicalã poate trece neobservatã. Mai impuls fals de a urina este palparea bimanualã fig. Se poate palpa o formaþiune globuloasã, medianã, cu convexitatea în sus, netedã, elasticã ce corespunde reziduului postmicþional.

Congestia vezicii urinare: simptome și tratament cu pastile și remedii folclorice

Metoda de palpare bimanualã a vezicii urinare la bãrbat a ºi la femeie b. În alte cazuri se poate percepe un perete vezical îngroºat, lipsa de mobilitate a vezicii prin fixarea ei la peretele escavaþie pelvine tumori, inflamaþii. Acestã palpare, dacã se efectueazã în rahianesteie, poate stabili stadiul evolutiv local T al unei tumori vezicale.

Percuþia are valoare mai mare ca palparea în evaluarea unei vezici urinare destinse în special în douã situaþii: 1. Auscultaþia se foloseºte excepþional în caz de comunicãri vezico-colice, evidenþiindu-se zgomote hidroaerice în timpul trecerii gazelor ºi conþinutului intestinal din colon.

Uretra este mai uºor de abordat la femei fiind accesibilã în totalitate examenului clinic. La inspecþie se va observa meatul uretral. Trebuie sã urmãrescã patru elemente clinice: 1.

Ghid Pentru Stagiu Clinic de Urologie

Secreþiile uretrale pot fi: 1. Întotdeauna meatul uretral extern trebuie deschis între douã degete pentru a examina fosa navicularã. Palparea se va efectua la femei pe masa ginecologicã cu indexul introdus impuls fals de a urina vagin. Palparea uretrei la bãrbat se face pe partea ventralã a penisului, unde se poate evidenþia o sensibilitate crescutã, cel mai frecvent secundarã stricturilor uretrale.

Uretra, de asemenea, trebuie evaluatã ºi la nivelul scrotului, cât ºi perineal. Aprecierea mãrimii penisului este de asemenea importantã macropenie sau micropenie. Examenul penisului La bãrbat, odatã cu uretra se examineazã ºi penisul, începând investigaþia care poate evidenþia dificultatea sau imposibilitatea efectuãrii acestei manevre fimozã.

Dificultatea sau imposibilitatea decalotãrii glandului fimozãca ºi blocarea prepuþului în poziþie retrobalanicã parafimozã impun intervenþia chirurgicalã de corecþie. Se va aprecia aspectul ºi integritatea tegumentului. Dacã pacientul nu a fost circumcis, se decaroteazã glandul. Astfel, se pot evidenþia tumori ale glandului sau ale prepuþului, ulceraþii la acest nivel, balanite, fosetele glandelor Tyson situate de o parte ºi de alta la nivelul frenului.

Cele mai multe cancere peniene apar la persoanele necircumcise ºi îºi au originea la nivelul glandului sau prepuþului. De aceea pacienþilor cu secreþie uretralã sanghinolentã, la care nu este posibilã decalotarea, trebuie sã li se efectueze o incizie dorsalã sau circumcizie pentru a evalua uretra ºi glandul corespunzãtor.

Inspecþia pielii penisului poate decela cicatrici post-ºancru sifilitic, ulceraþii ale glandului ce pot ascunde cancere peniene, veruci veneriene-condyloma acuminatum. Încurbarea penisului poate fi evidenþiatã cu uºurinþã, la baza ei existînd douã tipuri mari de cauze: congenitalã cordee-coardã sau dobânditã boala Peyronie.

Palparea impuls fals de a urina presupune palparea corpilor cavernoºi ce poate evidenþia plãci sau noduli fibroºi situaþi în grosimea fasciei Buck maladia Peyronie. Aceste plãci fibroase apar în special pe partea dorsalã a penisului. Examenul scrotului ºi al conþinutului scrotal La inspecþie se poat observa: volumul mãrit, atroficculoarea echimoze, inflamaþiifistule, plãgi, cicatrici, circulaþie venoasã colateralã, infecþii ale firului de pãr sau ale glandelor sebacee abundente la acest nivel.

Prin palparea scrotului se pot evidenþia supleþea tegumentului, mobilitatea pe planurile profunde, greutatea burselor creºte în hematom, hidrocel, tumori, pahivaginalitã. Se va urmãri modificãrile prezente le nivelul cordonului spermatic, deferentului, pachetului vascular, epididim, testicol.

Cordonul spermatic se poate palpa în regiunea scrotalã rulând elementele ce îl compun între police, plasat ventral, ºi celelalte degete situate dorsal, dar ºi la nivelul canalului inghinal prin rularea lui pe peretele posterior al acestuia din urmã.

Cordonul spermatic se poate fi infiltrat, dur, dureros, îngroºat, retractat. Canalul deferent se recunoaºte cu uºurinþã prin consistenþa lui caracteristicã ºi se evidenþiazã în zona posterioarã a cordonului.

La palpare, canalul deferent trebuie sã aibã un calibru uniform, o suprafaþã netedã ºi sã fie suplu. Pachetul venos spermatic se poate evidenþia impuls fals de a urina corect în ortostatism, în timpul respiraþiei normale ºi manevre Valsalva.

che cos'è la prostatite tratamentul prostatitei de către vindecători

Este impuls fals de a urina la bolnavii cu varicocel ºi este impuls fals de a urina aproape totdeauna pe partea stângã.

Apariþia unui varicocel pe partea dreaptã cu dezvoltare rapidã este întâlnitã mai ales în tumori renale drepte. Palparea epididimului reprezintã un pas important în evaluarea afecþiunilor de la acest nivel, deoarece poziþia acestuia permite un examen direct pentru examinator. Astfel se pot evidenþia coada, capul epididimului, ºanþul epididimotesticular dupã cum epididimul este liber sau ataºat de testicul.

Prin palpare putem decela în principal mãrirea de volum ºi induraþia acestuia ce apar frecvent în inflamaþiile acute sau cronice ºi rar în tumorile epididimare. Din punct de vedere clinic, epididimita acutã are urmãtoarele caracteristici: testiculul ºi epididimul fac corp comun ºi nu pot fi separaþi prin palpare, aderã eventual la scrot, iar bursa este congestivã, caldã, deplisatã ºi cu impuls fals de a urina roșeață cu prostatita. În epididimita cronica, epididimul este indurat, nedureros.

Palparea capului epididimului este esenþialã pentru diagnosticul tumorilor testiculare. Astfel, orice tumoarã scrotalã, la care se poate evidenþia pe suprafaþa ei capul epididimului, este cu mare probabilitate un testicul mare, iar dispariþia acestuia sau încastrarea epididimului în tumoara pledeazã pentru cancer testicular.

Se va aprecia forma testiculului, volumul, suprafaþa, consistenþa ºi sensibilitatea. Orice suprafaþã durã sau de consistenþã mai crescutã, decelabilã la examenul fizic, trebuie socotitã tumoarã malignã pânã la proba contrarie. Testiculul tumoral are anumite caracteristici, cum ar fi: prezintã o arie induratã într-o anumitã regiune, este mai greu ca cel opus, este nedureros la palpare, iar suprafaþa acestuia este adesea netã, dar poate fi ºi neregulatã.

Testiculul atrofic are trei cauze principale: torsiunea de testicul, orhitã urlianã ºi orhita secundarã orhidopexiei sau dupã cura operatorie a herniei.

Absenþa testiculului din bursa scrotalã se poate întâlni impuls fals de a urina douã situaþii: una tranzitorie în caz de testicul retractil fiziologic sau în cazurile de coborâre anormalã testicularã.

Răspândirea inflamației la alte organe.

Tuºeul rectal este o manevrã obligatorie în cazul examenului fizic general. Este o manevrã simplã, ce trebuie efectuatã cu blândeþe, la sfârºitul examenului clinic, având înainte pacientul. Înaintrea acestei manevre se inspecteazã regiunea analã fisuri, hemoroizi, fistule. Poziþia de examinare a bolnavului poate fi genupectoralã, ginecologicã fig. Cealaltã mânã apasã hipogastrul, împingând impuls fals de a urina ºi prostata spre degetul examinator.

Aceastã manevrã trebuie sã fie eficientã, cursivã ºi realizatã într-un timp rezonabil. Se evalueazã: mãrimea, consistenþa, suprafaþa, mobilitatea ºi sensibilitatea. De regulã se descriu la palpare doi lobi laterali demarcaþi de un ºanþ median, cu limite ce este prostatita? precis delimi- tate.

Volumul prostatei este mãrit în majoritatea afecþiunilor sale adenom, can- cer, litiazã, inflamaþii, etc impuls fals de a urina. Suprafaþa prostatei normale este netedã, uniformã, în condiþiile în care mucoasa rectalã este indemnã.

În litiaza prostaticã multiplã se pot decela modificãri ale suprafeþei prostatei cu apariþia unor noduli, dar cu crepitaþii la palparea glandei datoratã frecãrii calculilor semnul „sacului cu nuci”. Nodulul canceros: într-o prostatã normalã sau hipertrofiatã adenomatos, degetul explorator deceleazã un nodul dur, de mãrime variabilã, încastrat în parenchimul glandular. Nodulul poate fi unic sau multiplu, în acelaº lob sau în ambii lobi prostatici ori poate ocupa integral lobul respectiv.

Consistenþa este ferm-elasticã, omogenã ca de cauciuc. Consistenþã moale este întâlnitã în lipsa contactelor sexuale, infecþie cronicã cu drenaj afectat, consistenþa crescutã în adenomul prostatic, iar consistenþa pietroasã în cancerul prostatic avansat.

În afecþiunile benigne prostata îºi menþine mobilitatea. În cancerul de prostatã local avansat, acesta poate dispãrea. Sensibilitatea glandei- este crescutã în afecþiunile inflamatorii acute prostatita acutã.

Du er blevet midlertidigt blokeret

În tabelul urmãtor sunt prezentate modificãrile prostatei decelabile la tuºeul rectal în diferite afecþiuni Tabel 1. În mod normal ele nu sunt palpabile, dar pot fi decelate când au volumul mãrit inflamaþiisau sunt indurate. Ele devin palpabile în cancerul de prostatã datoritã invaziei canalelor ejaculatoare când apare o stazã vezicularã.

Glandele Cowper nu se palpeazã sau se examineazã cu dificultate în mod normal. Se vor simþi glandele rulând între cele douã degete atunci când sunt inflamate.

tratamentul prostatitei conform lui dmitry kharitonov psa prostata wikipedia

Infalamaþia se deceleazã atât prin inspecþie, cât ºi prin palpare. Boja, Prof. Oºan, Conf. Orsolya Mártha, As. Radu Boja Aparatul urogenital este format din mai multe organe, unele profund situ- ate, cu pereþi subþiri ºi uºor compresibili, altele însã sunt situate extern. Datoritã raporturilor intime cu organele învecinate explorarea clinicã trebuie sã fie atentã ºi metodicã.

Durerea reprezintã unul din motivele cele mai frecvente ale consultaþiilor în Urologie, deºi ea poate fi în multe situaþii datã de cauze extraurinare. Majoritatea afecþiunilor aparatului urogenital: litiaza, tumorile, infecþiile, anomaliile, etc.

Uneori durerea este primul simptom litiazaalteori ea survine în urma altor simptome, alteori însã se adaugã la tabloul clinic în stadiul final al afecþiunii. Dupã caracterul durerii, aceasta poate fi: continuã sau intermitentã; cu debut brusc sau insidios; poate fi violentã sau surdã, spontanã sau provocatã de obicei de eforturi.

Durerea cu caracter provocat este caracteristicã pentru litiaza urinarã, impuls fals de a urina poate fi determinatã însã ºi de o afecþiune vertebralã.