Descarca Aplicatia

Descarcă aplicația Punți Crișene pentru cele mai populare sisteme.

Descoperă povestea bisericilor din regiunea Bihor - Hajdu Bihar cu ajutorul ghidului audio virtual Punți Crișene.

Prezentare Proiect

Informații generale

Titlul proiectului: Punți Crișene – Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor Hajdu-Bihar

Lider de proiect: Municipiul Oradea

Parteneri implicați în proiect:

România: Biserica cu Lună (cu filiile Bisericilor „Buna Vestire” și „Sf. Duh Mângâietorul”), Biserica Romano-Catolică din Cetatea Oradea, Biserica Reformată „Orașul Nou”, Catedrala Romano-Catolică „Înălțarea Fecioarei Maria”

Ungaria: Parohia Ortodoxă din Körösszegapáti (Apateu), Biserica Reformată-Calvină din Hajdúböszörmény, Biserica Romano-Catolică din Oroshaza

Data de începere a proiectului: 01.09.2013

Valoarea totală a proiectului: 1 709 385 euro

Valoarea contribuției FEDR: 1 374 954,52 euro

Proiectul urmărește promovarea turismului religios în regiunea transfrontalieră Bihor – Hajdu Bihar, beneficiind de finanțare europeană, prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenție 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere, Acțiunea 2.1.3 Dezvoltarea turismului. Implementarea proiectului a fost prevăzută pentru o perioadă de 18 luni, având termen de finalizare 30.06.2015.

Este un proiect de cooperare transfrontalieră ce se desfășoară atât în România, cât și în Ungaria. Municipiul Oradea este lider de proiect.

Obiectivul proiectului constă în a aduce oamenii și comunitățile împreună pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, prin valorificarea patrimoniului religios din cele două regiuni. Prin intermediul acestui proiect au fost vizate reabilitarea, restaurarea și introducerea în circuitul turistic a șase biserici din România (Oradea) și a trei biserici din Ungaria. Acest website, precum și ghidul turistic audio virtual oferă turiștilor posibilitatea de a descoperi specificul multiconfesional al regiunii transfrontaliere, dar și moștenirea istorică a clădirilor ecleziastice incluse în circuit.